O projekcie

Korzyści z Lekcji:Enter dla szkoły

 • większe szanse na pozyskanie grantu „Aktywna Tablica”;
 • spełnienie wielu warunków dotyczących realizacji grantu „Aktywna Tablica”
 • wypełnienie części obowiązków związanych z nadzorem pedagogicznym;
 • dostosowanie nauczania do potrzeb współczesnego ucznia poprzez przygotowanie nauczycieli do efektywnego korzystania z TIK w procesie nauczania  – uczenia się jak   i w czynnościach administracyjnych.

„Bardzo się cieszę, że miałam możliwość udziału w tym szkoleniu. Wiele się nauczyłam, o wielu rzeczach wcześniej nie wiedziałam, a wiele z zagadnień poznanych i omawianych na szkoleniu wykorzystuje już z powodzeniem w pracy. Klasy, w których uczę są bardzo zadowolone z nowych narzędzi wprowadzonych na zajęciach, chętnie wykonują zadania    w LearningApps, Kahoot, quizizz itp. (…) Po tym kursie zmieniłam swoje nastawienie do technologii, będę dalej rozwijać się w tym kierunku i z pewnością wezmę jeszcze udział w jakichś szkoleniach.”

Korzyści z „Lekcji:Enter” dla nauczycieli

” Zaangażowanie naszego trenera pomogło mi wzmocnić wiarę    w moje umiejętności oraz wzmocniło chęć modyfikowania dotychczasowej pracy poprzez wykorzystanie narzędzi TIK na lekcjach. Widzę już teraz pozytywne zmiany w pracy z moimi uczniami i mam zamiar kontynuować pracę z nimi w ten sposób. Udział w projekcie Lekcja:Enter” wzmocnił moje przekonanie, które do tej pory wynikało bardziej z instynktu niż doświadczenia, że realizujemy edukację w szkole, nie ucząc dzieci samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności za własną pracę. Doświadczyłam również tego, że zaangażowanie uczniów wzrasta wprost proporcjonalnie do kreatywności uczniów, o ile im na nią pozwolimy. Dziękuję.”

Przykładowe prace nauczycieli:

p. Emilia Szapował, lekcja „O wielkiej sile miłości – Orfeusz i Rurydyka”.

https://view.genial.ly/5e9f01f2873c640dabec4da9/presentation-w-swiecie-mitow

 1. Nowe podejście do: nauczania polegające na zastosowanie TIK jako środka dydaktycznego:
 • cykl Kolba;
 • aktywizacja ucznia;
 • szybkie zbieranie informacji zwrotnej w tym ocenianie;
 • dostęp do bogatych zasobów cyfrowych (uzupełnianych i dostosowanych do bieżącej sytuacji np. Covid i sytuacja na Ukrainie;
 • nauczyciele z „odtwórców”  stają się twórcami materiałów i procesu dydaktycznego – tworzenie własnych materiałów.

2. Wykorzystania TIK do oszczędzenia czasu na „papierologię”

3. Dostosowanie programu szkolenia do potrzeb uczestników

p. Lucyna Głodowska, lekcja „Obieg wody w przyrodzie”

https://docs.google.com/presentation/d/1VLQT6GpGH_-Uh6sUrWSFK6Rdb5WHhzNMEM5g5oLrYn0/edit?usp=sharing

Jak oceniają nas uczestnicy szkoleń?

Projekt wymaga większego, niż przy innych szkoleniach, zaangażowania uczestników, zatem jak jesteśmy oceniani?

 • kontakt z organizatorami (skala 1-5) średnia ocena – 4,82
 • ogólna ocena całość szkoleń przeprowadzonych w projekcie “Lekcja:Enter” – bardzo dobrze – 63,2%, dobrze – 29,8% – razem 93%  – to zasługa naszych pracowników, trenerów, programu szkoleń i materiałów szkoleniowych.
 • ocena, ile z umiejętności, zdobytych podczas szkoleń uczestnik potrafi zastosować samodzielnie ? – 85,9% (wszystko 26,9%, prawie wszystko– 59,0%)
 • chęć uczestniczenia jeszcze kiedyś w szkoleniu na podobny temat? – 78,2% (zdecydowanie tak 25,5%, raczej tak – 52,7%)
 • czy cykl szkoleń jest godny polecenia innym osobom? 88,1% (zdecydowanie tak 48,5%, raczej tak – 39,6%) – średnia dla całej „Lekcji:Enter” wynosi 84% a w badaniach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 83%