ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

REALIZOWANYCH W RAMACH V EDYCJI PROJEKTU LEKCJA:ENTER

Nowoczesny Belfer  V edycja – woj. dolnośląskie i mazowieckie (Dofinansowanie projektu z UE – kwota grantu: 434 490,00 zł)

Nowoczesny Nauczyciel V edycja – woj. śląskie i mazowieckie (Dofinansowanie projektu z UE – kwota grantu: 434 490,00 zł)

Szkolenia TIK dla Nauczycieli V edycja – woj. łódzkie i mazowieckie (Dofinansowanie projektu z UE – kwota grantu: 434 490,00 zł)

Centrum Cyfryzacji V edycja – woj. podlaskie i zachodniopomorskie (Dofinansowanie projektu z UE – kwota grantu: 434 490,00 zł)

e-Belfer V edycja – woj. opolskie, mazowieckie, pomorskie (Dofinansowanie projektu z UE – kwota grantu: 434 490,00 zł)

Nauczyciel z TIK-iem V edycja – woj. małopolskie i mazowieckie (Dofinansowanie projektu z UE – kwota grantu: 434 490,00 zł)

TIK? Enter!  V edycja – woj. lubuskie i pomorskie    (Dofinansowanie projektu z UE – kwota grantu: 434 490,00 zł)

Z TIK-iem na TY V edycja – woj. świętokrzyskie i pomorskie (Dofinansowanie projektu z UE – kwota grantu: 434 490,00 zł)

TIK w szkole  V edycja – woj. kujawsko – pomorskie i zachodniopomorskie (Dofinansowanie projektu z UE – kwota grantu: 434 490,00 zł)

TIK? TAK!  V edycja – woj. warmińsko-mazurskie i pomorskie (Dofinansowanie projektu z UE – kwota grantu: 434 490,00 zł)

 

Pliki do ściągnięcia

Porozumienia

Regulaminy

 

KIEROWNIK ZESPOŁU  MERYTORYCZNEGO DS. REALIZACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH W RAMACH V EDYCJI

Anna Grzesik  a.grzesik@potest.pl / mobile: 535 895 835

KOORDYNATORZY DS. REALIZACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH V EDYCJI:

Małgorzata Mazurek m.mazurek@potest.pl / mobile: 690 855 917

Mateusz Duluk m.duluk@potest.pl / mobile: 690 875 385

 

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest / Potest Sp. z o. o. realizuje projekt grantowe w  ramach V EDYCJI PROJEKTU LEKCJA:ENTER, które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Celem projektów grantowych jest przygotowanie kadry zarządzającej szkołami do wdrożenia TIK w szkole oraz nauczycieli do kreatywnego i efektywnego wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych na lekcjach.